Công ty TNHH kỹ thuật Nhật Hà

Giỏ hàng 0
  • Chưa có sản phẩm

Mũi taro Vergnano

Mã sản phẩm JA15S Sản phầm còn 233
Số lượng
  • Đánh giá sản phẩm
Thông tin tóm tắt sản phẩm

Chúng tôi cung cấp độc quyền mũi taro của hãng Vergnano tại thị trường Việt Nam Với đầy đủ kích thước, phù hợp nhiều nhu cầu của khách hàng

A15 S TiN

DIN 371 ≤ M10
DIN 376 ≥ M11

Ød₁PL₁L₂L₃Ød₂az
js 16 h9h12
[mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][-][mm]
2 0,4 45 7 11 2,8 2,1 2 1,6
2,2 0,45 45 8 13 2,8 2,1 2 1,75
2,3 0,4 45 8 13 2,8 2,1 2 1,9
2,5 0,45 50 9 15 2,8 2,1 3 2,05
2,6 0,45 50 9 15 2,8 2,1 3 2,1
3 0,5 56 10 18 3,5 2,7 3 2,5
3,5 0,6 56 11 20 4 3 3 2,9
4 0,7 63 12 21 4,5 3,4 3 3,3
5 0,8 70 14 24,5 6 4,9 3 4,2
6 1 80 16 29 6 4,9 3 5
7 1 80 16 29 7 5,5 3 6
8 1,25 90 18 33 8 6,2 3 6,8
9 1,25 90 18 33 9 7 3 7,8
10 1,5 100 20 36 10 8 3 8,5
11 1,5 100 22 - 8 6,2 3 9,5
12 1,75 110 24 - 9 7 4 10,2
14 2 110 25 - 11 9 4 12
16 2 110 28 - 12 9 4 14
18 2,5 125 32 - 14 11 4 15,5
20 2,5 140 32 - 16 12 4 17,5
22 2,5 140 32 - 18 14,5 4 19,5
24 3 160 36 - 18 14,5 4 21
27 3 160 36 - 20 16 4 24
30 3,5 180 40 - 22 18 4 26,5
33 3,5 180 40 - 25 20 4 29,5
36 4 200 55 - 28 22 4 32

Bình luận từ Facebook

Phản hồi

Hỗ trợ
Chỉ đường

Lượt truy cập
  • Hôm nay 164
  • Tổng lượt truy cập 732,424
VIDEO